SHANGI למען הקהילה

שיתוף הפעולה בין SHANGI לעמותת "אנוש" החל בשנת 2017.

אנוש היא העמותה הישראלית לבריאות הנפש, המעודדת תהליכי שיקום תוך כדי השתלבות המתמודד בסביבה שבה הוא חי ועובד.
מדי כמה חודשים, אני מגיעה לסטודיו של העמותה עם שקי בדים, גזרות נייר, כלי חיתוך וחומרים נוספים. בסטודיו, אני מנחה את האחראית לגבי כמויות, אופן ההנחה והגזירה של הבדים, התאמת הצבעים וטכניקת התפירה במכונות. בהמשך, האחראית מתאימה לכל מתמודד את הפעולה שמתאימה לו, בהתאם ליכולות האישיות שלו. 

המתמודדים באנוש, הם עובדים מסורים, עובדים מהלב. אני כל כך שמחה שהצלחתי לשלב אותם בעשייה האישית שלי. העבודה שלהם היא ערך מוסף במוצרים של SHANGI שאין שני לו.